Subvencions per exportar dins i fora la UE

Aquestes subvencions estan destinades a empreses que desitgin consolidar o reorientar la seva estratègia internacional. El programa cofinança les despeses d’assessorament per desenvolupar l’estratègia exterior i les despeses de prospecció, promoció i desenvolupament de xarxa comercial a l’exterior (material promocional, publicitat, despeses de participació en fires…), fins a un màxim de 20.000 euros.

Poden sol·licitar l’ajut les pimes que tinguin un producte o servei propi i una marca pròpia (també es requereix comptar amb una persona responsable del projecte internacional i una web pròpia). A més, han de tenir una facturació superior a 100.000 euros (aquest requisit no s’exigeix a les start-ups de base tecnològica creades recentment).

El 2021 s’obriran quatre períodes per presentar sol·licituds:

 • Procediment 2021.1: De l’1 al 28 de febrer de 2021 (125 empreses)
 • Procediment 2021.2: De l’1 al 31 de maig de 2021 (125 empreses)
 • Procediment 2021.3: De l’1 al 30 de setembre de 2021 (100 empreses)
 • Procediment 2021.4: De l’1 al 31 de desembre de 2021 (100 empreses)

 

Alguns dels conceptes més habituals a subvencionar són els següents:

 • Material promocional com disseny de catàlegs, cartells, estands, etiquetes, traducció de textos.
 • Viatges de promoció i prospecció de mercat
 • Participació en fires i promocions en punts de venda
 • Campanyes publicitàries a internet, publicació de bandolers, posicionament SEO i SEM
 • Traducció de pàgines web i creació de noves webs en idioma no espanyol
 • Marques, patents, certificacions i homologacions internacionals
 • Estudis i informes de mercat i de bases de dades
 • Contractació d’ agències de comunicació.
 • Missions inverses
 • Contractació de personal destinat únicament a exportar.

 

Des de Qualiavins us tramitem la subvenció, faig confiança en la nostra experiència.