CONSULTORIA

Qualiavins és una empresa de consultoria i assessorament, enfocada a bodegues que realitza tasques com les següents

– Desenvolupament i millora en la idea de negoci.

– Crearció d’imatge de marca i Branding Personal.

– Estratègia de mercats nacionals i internacionals.

– Acords amb partners internacionals.

– Millora en la gestió d’equips tècnics i comercials.

– Coaching i PNL en la direcció de l’empresa i comandaments intermitjos.

– Cursos de formació enfocats a màrqueting i comunicació.

– Estratègia en comunicació i Marketing Digital.

– Organització de grans esdeveniments i trobades de líders d’opinió.

– Estudis de Mercat.

– Altres tasques clau a nivell estratègic, per a l’empresa.