L’ESCOMBRARIAIRE I EL DIAMANT

CATALÀ

L’ESCOMBRARIAIRE I EL DIAMANT

Un dia, un escombriaire d’Alexandria va trobar, mentre netejava una vorera, una magnífica pedra preciosa. Va pensar meravellat:
– Serà un diamant? Aniré a veure el joier perquè l’examini.
Es va dirigir al punt a veure a l’expert. Aquest li va dir:
– És, efectivament, un diamant. El problema és que aquí ningú podrà dir-te el seu valor. Per saber-ho, hauràs d’anar a Anglaterra.
– A Anglaterra! – va respondre l’escombriaire atònit-. Però com puc anar jo allà?
– Espavila’t!
L’home va vendre tot el que tenia, va anar a veure a un pirata que posseïa una nau i li va dir:
– No tinc més que aquest diamant… I cal que vagi a Anglaterra perquè m’ho valorin. Et pagaré un cop allà, quan ho hagi venut.
El pirata va acceptar. Va ordenar a la tripulació que li donessin la millor cabina i va envoltar de respecte al seu nou viatger, ja que es tractava d’un home ric.
El viatge anava procedint tranquil·lament. Però, un bon dia, després d’haver menjat, l’escombriaire es va adormir a la taula, amb el diamant a prop seu.
Durant el seu somni, va venir un membre de la tripulació a netejar la cabina. Va agafar les estovalles sense prestar atenció i el va sacsejar per sobre de la borda…, i el diamant va desaparèixer juntament amb les engrunes a l’oceà …
En despertar, l’àrab es va sentir mort. Es va adonar que es trobava en una situació extremadament precària, ja que no tenia res amb què pagar el seu viatge. Sabia el que l’esperava. Es va dir:
– Si em deixo vèncer pel desànim, la meva mort és segura!… Intentaré posar bona cara al mal temps i esperaré a veure què passa.
I això és el que va fer. Va abandonar la cabina com si no passés res i va fingir una serenitat absoluta. El viatge va prosseguir sense problemes. Encara que no li arribava la camisa al cos, el nostre home no va deixar traslluir res i el pirata es va seguir mostrant tan respectuós com abans amb ell. Un bon dia, aquest últim li va dir:
– Tinc una cosa important que preguntar-li. És vostè un home poderós. Sento per vostè una gran admiració. Sap que la nau va carregada amb blat. El problema és que, en arribar a Anglaterra, les autoritats no voldran confiar en mi. Potser em demanen que pagui unes taxes exorbitants… O potser em diuen que aquesta càrrega l’he robat… No sé quins problemes em crearan, però, per tal d’evitar-los, em permetria vostè posar aquest carregament al seu nom? L’escombriaire va acceptar sense discussió. El pirata va afegir:
– A Anglaterra, ja ho arreglarem. Li donaré una comissió. El pirata li va fer signar diferents papers que van fer a l’àrab propietari de la càrrega.
Un cop a Anglaterra, el pirata va vendre el seu carregament a molt bon preu. Es va veure en possessió d’una gran fortuna, però fulminat per un sobtat atac cardíac va morir just després. El producte de la venda va anar a parar llavors al nostre escombriaire, que finalment es va sortir amb la seva i es va fer ric.

L’escombriaire va sortir, doncs, molt ben parat de la situació. La moralitat d’aquesta història és que aquest home va aconseguir salvar la seva vida perquè va tenir un cop de fortuna. Va saber mantenir-se en peu enmig de l’adversitat i va continuar com si res passés.
Es tracta d’una història que parla del valor i de la concentració en un mateix.

Conte escrit per Alejandro Jodorowsky

 

ESPAÑOL

EL BARRENDERO Y EL DIAMANTE

 

Un día, un barrendero de Alejandría encontró, mientras limpiaba una acera, una magnífica piedra preciosa. Pensó maravillado:

  • ¿Será un diamante? Iré a ver al joyero para que la examine.

Se dirigió al punto a ver al experto. Éste le dijo:

  • Es, efectivamente, un diamante. El problema es que aquí nadie podrá decirte su valor. Para saberlo, tendrás que ir a Inglaterra.
  • ¡A Inglaterra! – respondió el barrendero atónito-. Pero ¿cómo puedo ir yo allí?
  • Espabílate!

El hombre vendió todo cuanto tenía, fue a ver a un pirata que poseía una nave y le dijo:

  • No tengo más que este diamante… Y es preciso que vaya a Inglaterra para que me lo valoren. Te pagaré una vez allí, cuando lo haya vendido.

El pirata aceptó. Ordenó a la tripulación que le dieran el mejor camarote y rodeó de respeto a su nuevo viajero, pues se trataba de un hombre rico.

El viaje se desarrolló tranquilamente. Pero, un buen día, tras haber comido, el barrendero se durmió en la mesa, con el diamante puesto cerca de él.

Durante su sueño, vino un miembro de la tripulación a limpiar el camarote. Cogió el mantel sin prestar atención y lo sacudió por encima de la borda…, y el diamante desapareció junto con las migajas en el océano…

Al despertar, el árabe se sintió morir. Se dio cuenta de que se hallaba en una situación extremadamente precaria, ya que no tenía nada con que pagar su viaje. Sabía lo que le esperaba. Se dijo:

  • ¡Si me dejo vencer por el desánimo, mi muerte es segura!… Trataré de poner buena cara al mal tiempo y esperaré a ver qué pasa.

Y esto es lo que hizo. Abandonó el camarote como si nada ocurriera y fingió una serenidad absoluta. El viaje prosiguió sin problemas. Aunque no le llegaba la camisa al cuerpo, nuestro hombre no dejó traslucir nada y el pirata se siguió mostrando tan respetuoso como antes con él. Un buen día, éste último le dijo:

  • Tengo una cosa importante que preguntarle. Es usted un hombre poderoso. Siento por usted una gran admiración. Sabe que la nave va cargada con trigo. El problema es que, al llegar a Inglaterra, las autoridades no querrán confiar en mí. Puede que me impidan que pague unas tasas exorbitantes… O tal vez me digan que esta carga la he robado… No sé qué problemas me van a crear, pero, a fin de evitarlos, ¿me permitiría usted poner este cargamento a su nombre? El barrendero aceptó sin discusión. El pirata añadió:
  • En Inglaterra, ya lo arreglaremos. Le daré una comisión. El pirata le hizo firmar distintos papeles que hicieron al árabe propietario de la carga.

Una vez en Inglaterra, el pirata vendió su cargamento a muy buen precio. Se vio en posesión de una gran fortuna, pero fulminado por un repentino ataque cardíaco murió justo después. EL producto de la venta fue a parar entonces a nuestro barrendero, que finalmente se salió con la suya y se hizo rico.

 

El barrendero salió, pues, muy bien parado de la situación. La moraleja de esta historia es que este hombre logró salvar su vida porque tuvo un golpe de fortuna. Supo mantenerse en pie en medio de la adversidad y continuó como si nada pasara.

Se trata de una historia que habla del valor y de la concentración en uno mismo.

 

Cuento escrito por Alejando Jodorowsky